„Критика” е програма за създаване и разпространение на критическо съдържание върху теми,
събития и обекти във всички области на изкуството и културата чрез утвърдени и иновативни методи в сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства.

Програма „Критика ’23“ целѝ да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми
печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати, както и
създаване на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за
критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата (в едно от направленията на
сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните или екранните изкуства).

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн в посочените активни периоди за
кандидатстване и само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване
на Националния фонд „Култура“ на адрес www.ncf.bg. В случай на технически проблем е
нужно да подадете сигнал на адрес programs@ncf.bg. Ако кандидатствате за първи път,
запознайте се с това ВИДЕО.

Краен срок за подаване на кандидатури: 13 септември 2023 г. в 15.00 часа.

Повече за целите и условията на програмата -> https://programs.ncf.bg/bg.

Текст и снимка: НФК

***

Намерете още възможности за кандидатстване -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.