mladejka-akademiq-za-dobrotvorci

Младежка академия за доброТворци

Академия за бургаски младежи с мотивация, предприемачески дух и свежи идеи

Относно

Това е инициатива, която в последните години вдъхновява млади бурги да бъдат все по-проактивни, да намират иновативни решения на своите ежедневни проблематики, да прилагат добри практики, адаптирани към контекста на града, както и да се включват в процеса на вземане на решения на местно ниво. Академията даде началото на една будна младежка общност – Добротворците, в която всеки допринася за развитието на средата, а от своя страна средата има ключова роля в израстването в личностен, образователен и професионален аспект на всеки един алумни.

Партньори