• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Инициативата "Бургас харесва младите" цели да насърчи сътрудничеството между младите хора в града и реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения и реализацията на съвместни проекти.

Back to Top