Програма „Разпространение“ 2023 целѝ децентрализиране на културния живот в България чрез разпространение на вече създадени творчески продукти от сферата на сценичните изкуства,
музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства.

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн в посочените активни периоди за
кандидатстване и само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване
на Националния фонд „Култура“ на адрес www.ncf.bg. В случай на технически проблем е
нужно да подадете сигнал на адрес programs@ncf.bg. Ако кандидатствате за първи път,
запознайте се с това ВИДЕО.

Краен срок за подаване на кандидатури: 8 септември 2023 г. в 15.00 часа.

Повече за целите и условията на програмата -> https://programs.ncf.bg/bg.

Текст и снимка: НФК