🇪🇺 Денят на многоезичието е Вашата възможност да надникнете зад кулисите на Европейския парламент – най-многоезичния парламент в света – и да научите как той работи на 24 езика. Можете да се срещнете с устни и писмени преводачи и с други многоезични служители, да научите за тяхната работа и дори да влезете в пленарната зала, където членовете на Европейския парламент разискват и гласуват в Брюксел.

🌐 Многоезичието гарантира, че всички граждани на Европейския съюз могат да следят работата на своите демократични представители на всеки един от 24-те официални езика. Езиковото и културното многообразие е една от най-силните страни на ЕС, то е основна ценност, залегнала в договорите за създаването на Съюза. Денят на многоезичието Ви дава шанс да видите това многообразие в действие.

🔎 Разгледайте събитието „Ден на многоезичието“ във Facebook и се регистрирайте, ако планирате да присъствате, за да сте в течение на последните актуализации.

ℹ️ За повече информация -> https://visiting.europarl.europa.eu/bg/events/brussels/multilingualism-day-2023.