🚀 Партньорският консорциум между сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ /АМОР/, Фонд на фондовете и Софийски университет ви кани да се включите в изпълнението на проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

📜 Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество и др.).Инициативата е подходяща за всички млади и предприемчиви хора с идеи на възраст между 13 и 30 години от Бургас и областта.

Те ще придобият умения като:

📌Генериране и развитие на иновативни идеи;

📌Бизнес планиране;

📌Създаване и финансиране на нов бизнес, представяне пред инвеститори;

📌Развитие на предприемачески умения и др.

🕜 За да кандидатствате, попълнете задължителния дигитален въпросник – https://forms.gle/aJmDnmRRKLioL9aF7 до 21 септември 2023 г. Ако бъдете одобрени за участие в проекта, ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем с програмата и следващите дейности.

📅 Проектните дейности ще се реализират в град Бургас на 29 септември от 10:00 часа, Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“.

Участието в проекта след одобрение е напълно безплатно! Разходите за участие в проектните дейности (транспорт, настаняване) са за сметка на организаторите. Всички участници в проекта ще получат Европейски сертификат Youthpass. Този сертификат е инструментът за разпознаване, разработен за проекти, реализирани в европейските програми за младежта. Чрез него участието в подобни проекти може да бъде признато като образователен опит и период на неформално и самостоятелно учене.

Ето и лекторите на модула:

✅ Проф. д.с.н. Цветан Давидков – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава управленски и поведенчески дисциплини („Основи на управлението“, „Стратегически мениджмънт“, „Предприемачество“, „Национални и организационни култури“, „Организационно поведение“ и др.). Със солиден опит като изследовател, преподавател и консултант. Автор на учебници по предприемачество и др. Участва в множество проекти за развитие на бизнеса, публичната администрация и нестопанския сектор. Ръководи Университетския център по предприемачество.

✅ Доц. д-р инж. Иван Станков – водещ експерт в ИКТ сектора, ИТ мениджър и зам.- ръководител катедра „Киберсигурност“ във Факултета по компютърни системи и управление на Техническия университет – София. Повече от 15 години активно участва в неправителствени организации, съосновател и зам.-председател на „Асоциация на младите учени“ (АМУ) и национален координатор на сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР). Има богат опит в координацията и управлението на множество национални и международни проекти както в държавния, така и в частния сектор.

✅ Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като за периода 1993-2019г. е била в екипа на Юридическия факултет, Катедра „Административноправни науки“ на университета. Преподавател по финансово и данъчно право и ръководител на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ . Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство).Член e на Софийската адвокатска колегия, на Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Била е съветник на Председателя на 40-ото Народно събрание (2005-2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС); съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.), др.. Участва в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз в областта на реформата в публичната администрация, околната среда, транспорта и др. Владее български, английски и руски език.

✅ Д-р инж. Дочка Василева – притежава над 23 г. професионален опит в управление и финансиране на проекти. От 2018 г. работи във Фонда на фондовете като старши експерт „Стратегически инвестиции“, а от януари 2022 г. изпълнява длъжността „Директор – управление на проектна информация и финансиране“. Хоноруван преподавател е в УАСГ и в Софийския университет, както и в Института по публична администрация, по Европейски фондове, финансови инструменти и устойчиво финансиране. Ментор е към Старт-ъп хъба на УНСС и организатор на националния конкурс за „Най-добър младежки старт-ъп“.

✅ Гл. ас. д-р Десислава Калчева се присъединява към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г., първоначално като хоноруван асистент, а през 2023 г. като редовен асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“. Тя има над 15-годишен опит в сферата на публичните финанси, в т.ч. като експерт общински финанси във Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ) и като главен експерт към Фискалния съвет на България. Основните изследователски интереси на д-р Калчева са в сферата на публичните финанси, регионалното развитие и инвестиции, фискалната децентрализация. Десислава Калчева е участвала в изготвянето на различни методологии, свързани с оценка на финансовата автономност и определяне на нивото на кредитоспособност на общините. Тя е член на Мрежата от институти и училища за публична администрация в Централна и Източна Европа – NISPAcee и на EUROPEAN URBAN RESEARCH ASSOCIATION.

✅ Вадим Рошманов – има повече от 15 години опит в гражданския сектор (НПО). Започва като доброволец и достига до ръководител на организации със значим регионален, национален и международен статут. Една от тези структури, на които е председател, е „Асоциация на младите учени“. През тези 15 години Вадим Рошманов управлява проекти на обща стойност над 500 хил. евро. Участва активно като лектор по гражданско образование и предприемачество в различни форуми и семинари. Завършил е аспирантура по „Политически науки“ в международен университет. От м. юли 2023 г. е поканен да се включи в екипа на постоянната комисия по „Образованието и науката“ към 49-о НС като нещатен сътрудник. Има опит в работата с инвеститори от други държави, които имат инвестиционен интерес към България. Също така има 10 години опит в частния сектор като мениджър продажби на българска компания за производство на вино и високоалкохолни напитки.

✅ Данаил Петров – икономист по образование, с повече от 12 години опит в международни компании в сферата на счетоводството и корпоративните финанси. От 2018 г. ръководи екипи от счетоводни експерти в мултинационални корпорации с централизирани финанси в България. От 2021 г. е управляващ съдружник в консултантска компания в сферата на бизнеса, финансовото и правното консултиране. В портфолиото на компанията са включени международни и местни компании в различни направления (строителство, финансови услуги, посредничество, проектиране и търговия). От 2016 г. членува в Сдружение АМОР и участва активно в изпълнението на всички проекти на Сдружението като финансов ръководител. Общата стойност на реализираните проекти надхвърля 200 000 евро европейско финансиране.

🔗 Линк открий още възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/