Акселераторът подкрепя устойчиви решения за синя икономика в целия Черноморски регион с цел насърчаване на устойчиви и иновации за кръговата икономика в региона. Програмата се подпомага от проектите DOORS и BRIDGE-BS —финансирани по „Хоризонт 2020“. В контекста на DOORS целта е да се разработи набор от дейности за подкрепа за създаването на фирми, изобретения за моретата и иновациите в морския сектор, както и да се разработят нови морски технологии за устойчив растеж на синята икономика. Акселераторът се популяризира в контекста на „BRIDGE-BS. Постигане на напредък в научните изследвания и иновациите в Черно море с цел съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми“.

Поканата е отворена за кандидати, базирани в Черно море (физически лица или организации), но също и за нерегионални заявители, изнасящи решения в региона. Предвиждат се повече заявления, тъй като предоставяната подкрепа ще се предлага чрез обучение и консултантски услуги, предоставяни онлайн. Работният език за предлагане на услугите ще бъде английски, с малки изключения (очаква се потвърждение).

Както нововъзникващите, така и утвърдените (готови за пазара) решения са допустими (технологична готовност от ниво 4 и по-високо) в следните области на сътрудничество:

 • Наблюдение и мониторинг на океаните
 • Пристанища, транспорт, логистика
 • Практики в областта на аквакултурите в сектора на рибарството
 • Туризъм и развлекателни дейности
 • Сини биотехнологии и свързани с тях продукти
 • Устойчива и възобновяема енергия
 • Природосъобразни решения и услуги (крайбрежни/морски)

Каква подкрепа можете да получите от Акселератора за вашата идея?

 • Експертна подкрепа > подкрепа за анализа на пазара или други услуги за укрепване се предлагат чрез ad hoc консултации (индивидуални кандидати) за технологии/услуги, които все още се нуждаят от подобрение;
 • Помощ за започване на стопанска дейност > в случай на ценна подкрепа за наставничество на предприятия (пряко или комбинирано с други инициативи);
 • Улесняване на финансирането/инвестициите > предлагане на обучения за инвеститорите (в групи) и подкрепа за достъпа до финансиране;
 • Достъп до пазара (кандидати, които не са черноморски) > се предлага подкрепа за свързване на доставчиците на решения с потенциални местни партньори, заинтересовани от предложените технологии/услуги — решенията следва да бъдат поне на ниво 6 на технологична готовност.

Елементи, взети предвид при оценката на полученото заявление, отразени във формуляра за заявление:

 • Концепция и иновативност
 • Въздействие на решението
 • Цялостен бизнес модел
 • Информация за капацитета и структурата на екипа
 • Настоящ (възможен) капитал в подкрепа на решението
 • Мотивация и очаквания от Акселератора

Подкрепата ще се предоставя въз основа на необходимостта, изразена във формуляра за кандидатстване и чрез групови обучения (предлагани онлайн). Най-добрите кандидати (напр. най-иновативните, най-добрите постижения по време на периода на подпомагане, тези с по-голям потенциал за въздействие) ще получат символична награда през април/май 2024 г.

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят надлежно попълнен формуляр за заявление „Черноморски Акселератор“. Въпроси и допълнителни запитвания могат да се отправят на следния електронен адрес: acceleratorblacksea@gmail.com

Допълнителни подробности за поканата, нейния график и предлаганите услуги са на разположение на уебсайта BRIDGE-BS.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2023 г., 18:00 ч. централноевропейско време.

За още възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/