EUI – Европейската градска инициатива официално обяви своята втора покана за представяне на проектни предложения за иновативни действия и изграждане на капацитет с бюджет от 120 милиона евро на Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), предназначен за всички градове в ЕС.

Поканата е отворена до 5 октомври 2023 г., 14:00 ч. (CEST).

Предложенията следва да бъдат фокусирани върху една от трите теми.

По-зелени градове

  • По темата ще бъдат финансирани проекти за експериментиране и предоставяне на осезаеми иновативни решения в областта на екологосъобразната инфраструктура за по-добро справяне с предизвикателствата, свързани с биологичното разнообразие, замърсяването, ресурсите и климата. Включително разработване на полезни взаимодействия с други ключови области на политиката. Очаква се иновативните решения, тествани в рамките на финансираните проекти, да допринесат за инвестициите по линия на политиката на сближаване, свързани със зеления и справедлив преход, и да обхванат въпроса за достъпността им за всички.

Устойчив туризъм

  • По темата ще бъдат финансирани проекти в подкрепа на дългосрочната зелена и дигитална трансформация и устойчивост на туристическата екосистема. Чрез въвеждането на уникални решения и всеобхватни политики за насърчаване и управление на устойчивия туризъм градовете могат да дадат пример на по-малките градове, села и региони, които са по-зависими от туризма за своята икономика. Особено по отношение на намаляването на свръхзависимостта от един сектор и съчетаването на икономическите дейности в туризма с други инвестиции и усилия за създаване на работни места за диверсификация към други сектори.

Използване на талантите в намаляващите градове

  • В регионите, определени от Европейската комисия в съобщението „Оползотворяване на талантите в европейските региони“, ще бъдат подкрепени нови решения за задържане и привличане на таланти. Поканата има за цел да идентифицира базирани на място и интегрирани пилотни проекти. Т.е. включване на местните общности в експерименти в градски мащаб и справяне с икономическите, социалните и екологичните измерения на демографските предизвикателства по начин, който би могъл да вдъхнови използването на политиката на сближаване в тези градски райони.

Подробна информация за възможностите и условията за кандидатстване е публикуване на следния линк: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-innovative-actions

Открий още възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/