Фокусът е върху подпомагането на различни уязвими групи на пазара на труда, сред които млади хора с малък трудов опит

В Европейската година на уменията – 2023, 16 организации, сред които университети, изследователски центрове, неправителствени организации и общини, обединиха сили в един амбициозен проект с името SYNCLUSIVE. Този проект представлява изследователска и иновационна инициатива, насочена към тестване и изучване на иновативен, интегрален и интердисциплинарен системен подход с цел стимулиране на включването на уязвими групи на пазара на труда.

Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на неравенствата на пазара на труда и насърчаване на приобщаването на уязвимите групи чрез създаване на активни регионални общностни коалиции в 4 Живи лаборатории (Living Labs). Тези „Живи лаборатории“ ще бъдат установени в четири европейски държави – Нидерландия, Финландия, Португалия и България. Фокусът е върху подпомагането на различни уязвими групи на пазара на труда, сред които млади хора с малък трудов опит, често с мигрантски произход, лица с увреждания или хронични здравословни проблеми и жени над 55 годишна възраст, които са нискоквалифицирани или дългосрочно безработни, безработни млади хора на възраст до 30 години, които се сблъскват с трудности при навлизането на пазара на труда и не разполагат с необходимите технически и поведенчески умения за успешно изпълнение на работа в компания.

Ключовата роля на рефлективните партньори от Естония, Италия и Ирландия е да оценят въздействието и да валидират подхода на живите лаборатории. Този процес ще помогне на екипа на SYNCLUSIVE да уточни и подобри своите методи и дейности, за да постигне максимален положителен ефект върху уязвимите групи на пазара на труда.

През есента на 2023 ще излезе първият доклад по проекта показващ ситуацията на пазара на труда в различните страни. Това първо изследване е направено на базата на проучвания, дълбочинни интервюта и фокус групи.

За да научите повече за проекта SYNCLUSIVE гледайте видеото – https://www.youtube.com/watch?v=8HxsknLYXlc&t=15s.

Освен това, подробна информация за проекта може да бъде намерена на официалния сайт: www.synclusiveproject.eu.

Проектът е посветен на създаването на по-справедливо и приобщаващо общество, където всеки има равни възможности за успешно участие в работната среда. Чрез сътрудничеството на университети, изследователски центрове, неправителствени организации и общности от различни държави, SYNCLUSIVE се стреми да допринесе за намаляване на социалните различия и насърчаване на равенството на трудовия пазар.

***

За още любопитни новини – тук.