Наръчникът за Зеления Бург е резултат от проекта „Грийнбург“ с договорен номер 2022-3-BG01-K154-YOU-000097409, съфинансиран от Програма „Еразъм+” на Европейския Съюз.

Този наръчник е свободен за ползване и е създаден от доброволците, които участваха както в първата част на проекта с училищните лекции, така и във втората фестивална част.

Този наръчник е насочен към всички, желаещи да допринесат за чистата и зелена атмосфера на Бургас, чрез прилагането на прости, но ефективни зелени практики в своето ежедневието.

В него ще откриете разнообразни зелени теми, адаптирани за нашия мил Бургас. От рециклирането и опазването на водните ресурси, до препоръчани бизнеси и природощадящи транспортни опции в нашия град.

Ние вярваме, че заедно можем да направим положителна промяна в нашия град и околията му, като съчетаем силите си и се стремим към постигането на по-зелен и екологично отговорен начин на живот.

Източник: Greenburg

***
За още любопитни възможности, подходящи за бургаските младежи – тук.