Всяка година Фондация „Миню Балкански” организира летни школи, спомагащи развитието на мотивирани ученици в различни научни и хуманитарни области. До края на този сезон остава да бъдат проведени летни академии по английски език, по френски, по комбинаторна математика, облачни технологии, астронимия, архутектура и дизайн, подготовка за DELF, както и лятно училище „Аз и голямата химия”.

Фондация „Миню Балкански” е основана от семейството на професор Минко Балкански и носи името на баща му Миню. Седалището на организацията се намира в село Оряховица, област Стара Загора, в старата семейна къща.

За допълнителни въпроси относно летните училища към Фондацията можете да се обърнете към Яна Ковачева: мобилен телефон 0879 930 077 / 0889 555 677 или на елетронен адрес fmb.shkoli@gmail.com. За записвания: mmbalkanski@gmail.com

При заявка за записване пратете следната информация:
Ученик: име, адрес, телефон, елетронна поща, мотивационно писмо;
Родител/Настойник: име, адрес, телефон, елетронна поща, декларация за вашето съгласие за участие на ученика.

Молбите за записване ще бъдат одобрявани по ред на получаване и до запълване на местата. По-ранно записване носи по-голям шанс за участие.

***

За още обучения, конкурси и стажове, подходящи за бургаските младежи, посетете секция „Възможности”.