Бавария ще отпусне стипендии за учебната година 2024/25. Имат право да кандидатстват студенти, завършили в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломни образователни програми (например магистърски степени), докторантури или едногодишни изследователски пребивавания в баварски висши учебни заведения.

Кандидатите трябва да имат гражданство в една от следните държави: България, Хърватия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Чешка република, Унгария, Сърбия или Украйна. Крайният срок за кандидатсване е 1 декември т.г.

Допълнителни критерии:

• Към момента на кандидатстване да сте с постоянно жителство в родината си;

• Да сте на възраст до 30 години (за студенти за магистърска степен) или до 35 години (за докторанти) в първата година на стипендията (т.е. 1 октомври 2024 г.). Възможни са и изключения, повече информация за тях – тук.

• Да не сте в състояние да финансирате своето образование в баварско висше учебно заведение самостоятелно или чрез средства на трето лице (например чрез стипендия от друго учебно заведение).

• Да представите доказателства за вашите езикови умения по немски и/или английски. Те трябва да са на ниво, което ви позволява да се справяте в академична среда без затруднения (приблизително ниво C1).

• Да сте в състояние да докажете, че сте постигнали или ще постигнете повече от средното университетско образование в родината си.

• Да сте записани в магистърска или докторантска програма в баварски университет, висше учебно заведение или академия за изкуства по ваш избор през периода на предоставената ви стипендия. При кандидатстването за стипендия, вписването в учебното заведение все още не е задължително.

Преимущества:

Едногодишната стипендия може да бъде обикновено удължена два пъти за до 3 години. Повече информация за това как да кандидатствате – тук.

***

За още образователни възможности, подходящи за бургаските младежи – кликнете тук.