Министерството на образованието и науката публикува графиците на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023 – 2024 година.