Театрална школа „Талантино“, в партньорство с Община Бургас, обявява Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“. Инициативата е насочена към млади автори от 10 до 19 години. Идеята е да се насърчат децата с литературен талант и да се създадат нови и свежи драматургични текстове, казва Станимир Карагьозов, ръководител на „Талантино“.

Предвидени са два раздела – драматизация на приказка и оригинален авторски текст. Участниците ще бъдат в две възрастови групи. Текстовете ще се приемат онлайн, а резултатите ще бъдат обявени в навечерието на новогодишните празници. Журито вече е ясно и то е в респектиращ състав: Христина Арсенова – театрален режисьор и директор на ДКТ – Бургас, Диана Вълчева – драматург, и Румяна Емануилиду – редактор и издател.

Община Бургас ще раздаде във всеки раздел и възрастова група по три награди и ще издаде сборник с отличените текстове, който всички участници ще получат като подарък. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и група, ще бъдат поставени и изиграни на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“, а авторите – поканени да присъстват на премиерите.

Успех на участниците с пожелание за много фантазия и вдъхновение!

РЕГЛАМЕНТ на Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“

 • Инициатор и организатор на Националния конкурс за написване на пиеса е театрална школа „Талантино“. Община Бургас е партньор.
 • Допускат се участници на възраст от 10 до 19 навършени години, разделени две възрастови групи. Първа група от 10 до 14 години, втора група от 15 до 19 години.
 • Приемат се творби в два раздела: драматизация на българска или чужда приказка и оригинален авторски текст. Всеки автор може да участва и в двата раздела.
 • Допустим обем: до 10 стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) за първата възрастова група, до 20 стандартни машинописни страници – за втората. Шрифт – Times New Roman – 14 пункта.
 • Участието в конкурса е безплатно. Текстовете да се изпращат на имейл адрес, като всеки участник трябва да впише в прикачения файл – трите си имена, възраст, адрес, телефон и имейл за връзка.
 • Адресът за получаване на текстовете е talantinoburgas@gmail.com, а крайният срок е 1 декември 2023 година. Организаторите се задължат да потвърдят с имейл получаването на текстовете.
 • За начало на конкурса се счита датата на публикуване на съобщението.
 • Творбите се оценяват от 3-членно жури, като съставът може да се променя за всяко издание. На първото си заседание журито определя методиката за оценяване на творбите.
 • Победителите получават грамоти и предметни награди от Община Бургас. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и възрастова група, ще бъдат поставени на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“, а авторите – поканени да присъстват на премиерите.
 • Организаторите имат правото да публикуват и разпространяват номинираните произведения.
 • Победителите ще бъдат обявени в страницата на „Талантино“ на 25 декември 2023 година, както и в страницата на Община Бургас. Те ще бъдат уведомени лично по телефон или имейл.