Бургаската Библиотека е финалист за наградите REGIOSTAR AWARDS 2023, #regiostars, в категорията „Европа близо до гражданите“.

От 2008 г. престижният европейски конкурс REGIOSTARS награждава най-добрите проекти, финансирани от Кохезионния фонд, които демонстрират високи постижения и нови подходи в регионалното развитие и служат като вдъхновяващи модели за други общности в цяла Европа.

Проектът на Община Бургас, който е финалист в класацията, се казва „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран от Оперативна Програма „Региони в растеж“ и завършен в началото на 2022 г.

Запустялата и порутена сграда на старата Немска болница бе реконструирана, за да отговоря на всички съвременни изисквания за културна инфраструктура и за да стимулира положителна промяна за развитие на културните и творческите индустрии, съвременни форми на културно изразяване и качествено образование. Проектът отговаря и на новите предизвикателства, изискващи подкрепа за стратегически важни инициативи като опазване и насърчаване на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на културната интелектуална собственост.

Следващото предизвикателство пред екипа на проекта е да го представи във финалния кръг за подбор на 11.10.2023 в гр. Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете, #EUinmyregion. От 14.09 до 14.11.2023 г. жителите и приятелите на града също ще могат да изразят подкрепата си за проекта като гласуват за Public Choice Awards. Крайните победители в шестте категории ще бъдат обявени на 16.11.2023.