RIDACOM предлага възможност на ентусиазирани, мотивирани и амбициозни млади професионалисти без трудов стаж в своята област да приложат на практика придобитите от университета знания и да започнат своята кариера в компанията.


Стажантската програма включва:
• Представяне и запознаване с различни отдели в компанията, техните бизнес процеси и обучение за процесите на работния процес
• Индивидуално разработване на актуален проект в областта на биомедицинските науки
• Менторство в подкрепа на професионалното развитие и кариерата на стажантите
• Възможност за дългосрочна професионална кариера в една от най-проспериращите биотехнологични компании в Източна Европа
Отговорности на стажанта:
• Да участва активно в процесите на съответните отдели и да изпълнява самостоятелно възложените задачи
• Подпомага ежедневните дейности и административния процес
• Участва активно в организирането на събития, конференции, семинари и др.
• Да работи самостоятелно по възложен проект под ръководството на ментор
• Да изготвя седмични отчети за изпълнените задачи и резултати


Основни изисквания:
• Последна година бакалавър или магистър в една от следните области: биология, молекулярна биология, биотехнологии, микробиология, медицина, ветеринарна медицина, фармация, маркетинг и бизнес администрация
• Отлични писмени и говорими умения по английски език
• Отлични компютърни умения
• Добре развити организационни и самоорганизационни умения
• Отлични комуникативни умения и култура


Допълнителни изисквания:
• Отговорност и ангажираност
• Професионализъм, коректност и почтеност
• Висока мотивация, самоинициатива и желание за развитие
• Ефективна комуникация и взаимодействие с другите
• Способност за приоритизиране на задачите
• Внимание към детайлите
• Аналитично мислене и креативност


Ако желаете да започнете професионалната си кариера в RIDACOM и сте уверени, че отговаряте на горните изисквания, моля, изпратете автобиографията си на: start@ridacom.com.