🚀Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната/учебната 2024/2025 година.

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

1️⃣Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.

2️⃣Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;

3️⃣Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;

4️⃣Постдокторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

🛎️След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

🕛Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 20 ноември 2023 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:

  • по документи;
  • с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември и началото на декември 2023 г. в София;
  • предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.

За повече информаия>> https://cas.bg/bg/swiss-gov-excellence-2024-2025/?fbclid=IwAR31tfPE31Yot90qVgKXrcClgkknrkPLpI4bujCJxaASs68XrbrVd0VwOeQ.

***

Открийте още възможности за кандидатстване >> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.