🚀Община Бургас стартира нова образователна програма. Тя се нарича „Летен рефреш“ и е разработена съвместно с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и РУО – Бургас. Програмата има за цел да се работи с учителите, които водят часовете по самоподготовка в начален курс, и по единна методика да се припомни изученото в предходната година учебно съдържание.

💡Установено е, че голяма част от затрудненията на учениците при усвояването на новия материал са направените през предходните години пропуски. Когато тези пропуски в знанията не бъдат добре отработени в началото на годината, възникват затруднения в усвояването на новия учебен материал.

✅Чрез програмата ще се припомня изученото през предходната година. Така, ако учениците имат пропуски, знанията ще бъдат опреснявани. Това ще позволи на учителите в редовните часове в начален курс да се движат плавно по учебната програма. Това ще подобри възможностите за четене с разбиране и усвояване на учебния материал по различните предмети.

✅Преподавателите, които водят часове по самоподготовка, ще преминат обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. За всеки учител и всяко дете, с което той ще работи, се осигуряват помагала.

✅След приключването на тази програма ще бъде направен мониторинг, с който да се установи как тя се е отразила в усвояването на новото учебно съдържание от учениците в съответния клас.

✅Програмата „Летен рефреш“ се финансира изцяло от Община Бургас и обхваща всички училища, включително и частните по тяхно желание.

За още бургаски новини >> https://burgaslikesyouth.bg/news/.