📰Платформата на АЕЖ-България за проверка на фактите Factcheck.bg обявява прием за втората национална академия по проверка на фактите. Тя ще бъде с фокус гражданския сектор – регионални журналисти, преподаватели и студенти по журналистика, представители на неправителствени и граждански организации. В академията могат да участват и представителите на национални медии.

📌Обучението е разработено от експертите по проверка на фактите от Factcheck.bg, съвместно с представители на американския институт за медийни изследвания „Пойнтер“.

🔎Целта на обучението е да подготви журналисти от регионалните медии и активни членове на гражданския сектор да разпознават и да противодействат на дезинформацията. Очакванията са те да допринесат за работата на техните медии и организации и да продължат да взаимодействат помежду си в мрежа по проверка на фактите.

🔎Обучението включва основни принципи и работа със съвременни инструменти за проверка на фактите. В рамките на обучението, участниците ще работят по реални казуси за проверка на фактите. След приключването му, те ще имат възможност да продължат да работят по свои проверки под менторството на обучителите от Factcheck.bg.

🔎Проверките, които отговарят на критериите за качество на Factcheck.bg, ще бъдат публикувани и споделени от платформата.

🔗Тук можете да научите повече за академията -> https://factcheck.bg/vtora-nacionalna-akademiya-po-proverka-na-faktite/

🔗Ако желаете да книдадидаствате, трябва да попълните формуляра до 26 септември т.г. -> https://docs.google.com/forms/d/1bnoOHvCAbYPplFUYr65G1LHvIZYBjs55V1s4rPoOUic/viewform?edit_requested=true.

***

🔗Открийте още походящи възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.