⚜️ Организация на българските скаути, част от Световната организация на скаутско движение, е младежка неправителствена организация, чиято мисия е да помогне на децата и младежите да развият своят пълен потенциал и да подпомогне тяхното израстване и превръщането им в активни и отговорни граждани. Скаутската програма се основава на скаутския метод и комбинира елементи, които подпомагат развитието на младите хора.

За обучението

🌄 Обучението „Умения за лидери“ е насочено към възрастни над 18 г., които се интересуват от скаутската идея и биха имали желание да създадат нови скаутски клубове или да бъдат активни доброволци към съществуващи клубове към Организация на българските скаути.

🧭 Там ще се съсредоточите върху практически умения, които са необходими на всеки един скаутски лидер, за да може да предаде същите умения на децата и младежите по един вълнуващ начин. Ще се катерите, ще се ориентирате с компас, ще готвите по скаутски рецепти на огън, ще правим дървено-въжени конструкции и много други!

Кога и къде?

🎒 Обучението ще се проведе в Международен скаутски център гр. Шумен. Транспорта до и от мястото на събитието е отговорност и за сметка на всеки участник. Обучението ще се проведе на български език.

📅 Датите за обучението са 22 септумври – 24 септември 2023г., като наставянето е в петък след 18.00 часа, а събитието ще приключи в неделя след 15.00 часа. Настаняването за участниците ще бъде в стаи по 4-6 души мъже/жени. При желание и ако времето го позволява, може и на палатка. Включен е пълен храноден – от вечеря на 22 септември до обяд на 24 септември. Осигурени са всички необходими за обучението материали.

Условия

📌 Обучението е частично финансирано от международния скаутски фонд „Messengers of Peace“. Предвидена е такса за всички участници в размер на 40 лв. При създаване на нова скаутска група или включване в съществуваща такава, тази сума ще бъде приспадната от годишния членски внос. Срок за плащане на таксата – до 15.09.2023 г.

📌 За участието на медиатори/лидери/доброволци, които ще работят с уязвими групи такса само участие не се изисква. Тяхното участие е изцяло подкрепено от УНИЦЕФ България. 

📌 Срок за попълване на заявката – 13.09.2023 г. -> https://forms.gle/Qgj9rBVrAcZoYywd8

📌 Потвърждение за участие ще бъде изпратено до 14.09.2023 г. на посочените от Вас електронни пощи.

📌Данните за имейл и телефон, които предоставяте, ще бъдат обработвани от Организация на българските скаути само за целите на последваща комуникация, свързана с настоящото обучение, освен ако не сте дали същите данни на друго основание и обработваме с други цели, за които сте уведомени.

***

🔗 Открий още вълнуващи възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.