Стартира втора процедура за 2023 г. за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025).

Проектните предложения се подават в срок до 23:59 ч. на 24.09.2023 г.  чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта (https://nism.bg/).

Подробна информация относно процедурата може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта, секция „Програми“ на следния линк:  http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=YSTc%2fXtTm30%3d