🇪🇺 Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ежегодно провежда национална информационна кампания, която има за цел да представи постиженията на европейските инициативи и да бъде в помощ на настоящи и потенциални бенефициери по Програмите.

💡 Във връзка с това, в рамките на кампанията, ЦРЧР предвижда да проведе на 31 август 2023 г., информационно събитие във Вашия град. Целта е да предоставим на жителите на град Бургас информация за актуалните възможности, които предлагат Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

✅ По време на срещата ще имаме възможността да проведем дискусия, в която да обсъдим всички Ваши належащи въпроси, както и процеси, които затрудняват или възпрепятстват работата Ви по Програма „Еразъм+“.  Ще се радваме да проведем среща с настоящи и потенциални бенефициери по двете програми в зала „Георги Баев“ в културен център „Морско казино“ от 17:30 до 19:00 ч. 

🔗 Към формуляра -> https://www.surveymonkey.com/r/YWNVXXH?fbclid=IwAR0DVW3AifFMPDjpXi_aA8tdU8mR7Oi5TXbcO1vFpSTa7_ST7LWvLGWGF2A

🔗 Открийте още интересни възможности в Бургас -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.