🧑‍🔬Nasekomo търси нов член за своя екип, който да се присъедини към мисията им да създадат по-добро бъдеще за всички.

Отговорности:

Лаборант биолог в Nasekomo е отговорен за изпълнението на всички технологични измервания, свързани с отглеждането на насекоми. Конкретни задължения:
• Работи съгласно установените стандарти на фирмата и следи за изпълнението на Процедурите и Добрите Производствени Практики (ДПП).
• Спазва лабораторните инструкции за методите за анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията.
• Отразява всички резултати от извършените анализи в съответната база данни.
• Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати.
• Участва в поддържането на Системите за управление на качеството и безопасността, като води редовно и точно необходимата документация и записи.
• Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
• Допринася за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.

Изисквания:

• Завършено средно специално или висше образование в областта на биологията, биотехнологиите или друга релевантна специалност за дейността.
• Предишен опит на сходна позиция се счита за предимство.
• Добра компютърна грамотност.
• Добро ниво на владеене на английски език.
• Проактивност, способност за приоритизиране и планиране.
• Високо чувство за отговорност и дисциплинираност.

ℹ️ Повече за позицията -> тук.

***

🔗 Още позиции за работа и стаж -> https://burgaslikesyouth.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/