Ти си обучител или младежки работник и искаш да научиш как социалните медии засилват вредните стереотипи за пола в професионалните роли?

Вземи участие в обучителен курс, в който да научиш как да поканиш младите хора на диалог за съществуващите полови стереотипи в социалните медии и за основните комуникационни механизми, които насърчават половите стереотипи в професионалната работа!

Този кратък курс има за цел да обучи младежки работници в използването на методологията „Младежи, равенство между половете, социални медии на работното място“, създадена по проекта HEY PEOPLE!

Методологията има за цел да анализира съществуващите предразсъдъци и стереотипи на пазара на труда, както и как съдържанието и механизмите на социалните медии влияят върху възможностите за професионална реализация на младите хора. Също така цели да препоръча най-добрите практики и алтернативни представяния на професионалните роли.

Курсът ще се състои от четири работни сесии (по половин ден на 1 и 2 септември 2023г.), в които ще разглеждаме и обсъдим подробно всички материали, създадени за водене на младежки групи по гореописаните теми.

HEY PEOPLE! е проект, съфинансиран от Европейския съюз, който има за цел да се справи с половите стереотипи, насърчавани сред младите хора, като се фокусира върху представянето на професионалните роли и възможностите за кариера в социалните медии.

Профил на участниците и необходим опит:

Курсът е насочен към преподаватели/обучители/младежки работници, които ще се включат във всички сесии, имат опит в работата с млади хора на възраст 16-25 години и са част от местни организации, работещи с млади хора.

Участниците в курса се очаква да приложат методологията поне веднъж в собствения си контекст, като предоставят обратна връзка и осигуряват активно участие на младежите, с които работят, до проекта HEY PEOPLE! и другите му дейности (последващи състезания, образователни събития и други).

За 10 избрани участници ще бъдат осигурени транспортни разходи, нощувка (в двойна стая в Хотелски комплекс „Жеравна“ гр. Банкя), храна за периода на обучението, както и всички необходими материали!

Кандидатствай тук до 15 август: https://forms.gle/WWPTziJac4sogu7n6
Ако имаш въпроси, можеш да се свържеш с организаторите от Сдружение „Бъдещето сега” на team@tfn-bg.com , които ще се свържат с всички кандидатствали относно резултатите от селекцията до 22.08.

Сдружение „Бъдещето сега” е българска младежка неправителствена организация, в която работят за и с младежи и младежки работници по теми, свързани с неформалното образование, равенството между половете, медийна, дигитална и икономическа грамотност. Те са партньор по проект Hey People Project!, съфинансиран по програма CERV на Европейския съюз.