Стажантската програма на Фондация „Отговорна игра“ дава възможност на младите хора да натрупат опит в организация в обществена полза, чрез участие в организацията и провеждането на различни инициативи, публични лекции, семинари и последващо кариерно развитие.

„Ще разчитаме на Вас да подкрепите дейността на нашия екип чрез участие в организацията на събития, подготвяне на материали, актуализиране информация на сайта на Фондацията, поддържане на страниците в социалните медии, подготовка на ПР и маркетинг материали на различни теми, касаещи проблематиката, участие в организация на проучвания, обобщаване на резултати, и др.“, посочват от Фондацията.

Кои са подходящите кандидати?

 • кандидати със завършено висше образование или предстоящо завършване;
 • кандидати с отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
 • кандидати с ориентация към постигане на резултати и умения за работа в екип;
 • кандидати с познания в управление на кампании в социалните мрежи и интерес към рекламни кампании;
 • кандидати с опит или образование в сферата на маркетинга, корпоративните комуникации, връзки с обществеността;
 • кандидати с добра компютърна грамотност;
 • кандидати, изпълнени с позитивност, увереност, отговорност, организираност, активност, креативност и иновативност.

Какво е предложението им:

 • Възможност за платен стаж за студенти в социално отговорна организация.
 • Гъвкаво работно време, като част от възлаганите задачи могат да се изпълняват и дистанционно;
 • Продължителност на стажа, съобразена с Вашите възможности: 3-6+ месеца
 • Работа по реални и предизвикателни проекти, с цел успешно представилите се стажанти да продължат своята кариера с постоянна ангажираност.
 • Сертификат за премината стажантска програма и служебна бележка, удостоверяваща продължтелността на стажа, извършените дейности и придобитите умения.

Как да кандидатствате?

Изпратете Ваша автобиография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да опишете защо искате да се включите в програмата, какво е времето, което може да отделите по програмата, какви са Вашите умения и какво искате да научите от програмата.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. След приключване на конкурса ще бъдат унищожени.

„Отговорна игра“ е единствената по рода си организация в обществена полза в България за превенция на хазартна зависимост. Основните им цели и задачи са:

 • информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост;
 • изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги;
 • промотиране на социално-отговорни политики и практики сред огранизаторите на игри и провеждане на отговорна реклама и маркетинг в индустрията;
 • повишаване на игралната култура на гражданите.