25 момичета се борят за 1 място в специалност „Медицина“ в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Традиционно конкуренцията при дамите е по-голяма, но интересът тази година е изключителен.

На 15 и 16 юли се проведоха изпитите по биология и химия в Бургаския държавен университет. Списъкът с приетите на първо класиране ще бъде обявен на 24 юли. Медицинският факултет e най-новият в България, а базата му е сред най-съвременната в страната.

Във висшето училище могат да кандидатстват чуждестранни граждани в съответствие със Закона за висше образование. За първи път тази година, в специалност „Медицина“, ще се провежда обучение и на английски език.

Голям интерес има и към Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Почти всички бройки са заети още при първо класиране. За специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“ към момента няма нито едно свободно място. За една от атрактивните бакалавърски програми „Здравен мениджмънт“ все още има 12 свободни позиции за бъдещи студенти.

Всички обявени места в Медицинския колеж също вече са заети. Няма свободни позиции за професионални бакалаври „Рехабилитатор“ и „Помощник фармацевт“. Дълго чаканите бройки за бъдещи помощник-фармацевти са 30 и всички са платена форма на обучение. Въпреки това интересът към специалността е много голям, а университетът положи усилия да я акредитира и обяви прием.

Неприетите студенти, в изброените по-горе специалности, могат да следят за динамика между класиранията и да получат своя шанс за студентска банка в Бургаския университет.

Второто класиране ще бъде обявено на 18 юли след 16.00 часа.

Повече информация за специалностите и важни дати може да откриете в сайта на университета: https://www.uniburgas.bg/