Търговска гимназия – Бургас бе сред поканените участници на Националната научна конференция за ученици „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“, която се състоя в Сливен в периода – 18-20 април 2024 година. Домакин на събитието е ПГИ “Проф. Д-р Димитър Табаков“. Научната конференция е част от календара за отбелязване 15 години СОНИК СТАРТ – организатори на събитието. Представиха се 29 доклада на ученици от цялата страна, одобрени след подбор от над 150 кандидатури. Форумът се провежда под патронажа на проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката и с подкрепата на академичната общност в България. Ментори бяха проф. д-р Спартак Керемидчиев от БАН, проф. дгн инж. Димитър Синьовски, доц. д-р Офелия Кънева от ВСУ Черноризец Храбър и Румен Стоилов. Търговската гимназия – Бургас бе представлявана от директора – г-н Павел Чепов, ученичка от 11 клас – Мария Спасова. Проектна идея „ Новата ера на дъвките“ впечатли и получи адмирации както от журито, менторите, така и от самите участници, които бурно аплодираха показаното новаторство, знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството и икономиката и умение за презентиране. Презентацията на доклада бе съпроводена с нагледни материали – дъвки във форма на мече панда, които бяха раздадени на всички участници. Идеята е: Голям процент от населението дъвчи дъвки, а няма необходими и обозначени места за изхвърляне на използваните дъвки и много от хората ги изхвърлят на земята. Малките птички и животинки поглъщайки ги умират. Има необходимост от създаване на компактни кошчета на достъпни места за изхвърляне на използваните дъвки и след това евентуално рециклиране и използване за други нужди.