Започва набирането на доброволци!

Проектът цели да събере и анализира представителна извадка от геноми на съвременните българи, която ще бъде използвана и в бъдещи научни медицински изследвания, съобщават от Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания.

В проекта участват МУ-София и МУ-Пловдив, в рамките на НУКБПИ и мрежата за биобанкиране BBMRI.bg, част от европейската научна инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC.

Центърът по Молекулна Медицина към МУ-София ще извърши геномното секвениране, обработка и съхранение на данни, и ще се включи в изграждането на Европейската Инфраструктура за Геномни Данни по проект GDI, съфинансиран от ЕК и МОН.

Проектът стартира със секвениране на първите 1000 генома, с които България ще може да допринесе в бъдеще и за проекта „Геномът на Европа“ във връзка с инициативата „1+ милион европейски генома“ (1+MГ).

В дългосрочен план се очаква резултатите от този проект да доведат до по-добро познание на причините за генетичните заболявания, разработването на персонализиран терапевтичен подход, подобряване превенцията и намиране на иновативни решения в областта на медицината.

Кой може да участва в проекта?

За да участвате в проекта е необходимо:

1. Да сте пълнолетен български гражданин.

2. Да сте съгласен псевдонимизираните геномни данни да бъдат депозирани и достъпни за научни цели в обща база данни за страната и Европа.

За включване в проекта е необходимо:

1. Да попълните анкетна карта за вашето здраве и произход.За достъп до анкетата използвайте следната връзка:

https://forms.gle/cXv92Fy1P95EnHJj9

2. Да подпишете информирано съгласие и дадете биологичен материал (10 мл. кръв) за изолиране на ДНК, която ще бъде подложена на пълно геномно секвениране.

За повече информация >> https://nucbtr.mu-sofia.bg/news/genomat-na-balgaria?fbclid=IwAR24W6AFhtjrjC_n-2jrqSpBVs1fPmQRgC4TOq8PVBWwiu5E-9ShslGogVk