🎨 Терминът „мюръл“ (от английски mural) означава мащабна рисунка на стена. Именно с такъв творчески проект Доника Георгиева от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ спечели конкурса за младежки инициативи на Младежки международен център – Бургас, в категорията „Младежки пространства, визуално изкуство и култура“. В продължение на няколко седмици десетина доброволци и творческия тандем Доника Георгиева – Михаела Димитрова чертаха, разграфяваха и рисуваха, за да се получи прекрасна стенна рисунка в работното пространство на ММЦ, което понастоящем се намира в сградата на Младежки културен център на ул. „Гладстон“ 39.

👩‍🎨 Това е първият мащабен проект на Доника, която учи рекламна графика и догодина предстои да завърши училище. Двете с Михаела, която също ще бъде дванайсетокласничка в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, твърдо възнамеряват да продължат развитието си в сферата на изкуството и да реализират още подобни проекти.

🍃 Прекрасният мюръл е първата завършена инициатива от конкурса на Младежки международен център – Бургас, който има за цел да финансира креативни идеи на младежи в няколко направления. Сред останалите проекти, които предстои да бъдат реализирани, са на:

  • Зелена Немска и екип ПГМЕЕ в категория „Екология и опазване на околната среда“;
  • СУ „Иван Вазов“ в категория „Неформални дейности и обучения“;
  • ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос, в категория „Доброволчество и гражданска активност“;
  • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Карагеоргиево, в категория „Младежки пространства, визуално изкуство и култура“.

Освен тези инициативи, екипът на ММЦ ще подкрепи и други креативни предложения, сред които идея за кариерен форум на ученици от ПГКПИ.

📌 Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

🔗 За още бургаски новини -> https://burgaslikesyouth.bg/news/