🎓Екип от студенти и преподаватели от Стопански факултет и ученици от НПМГ вече 3 месеца работят по доброволчески проект за създаването на уебсайт, който да помага на младежите да правят отговорни избори в ежедневието си. Има разписано задание, готови мокъпи, дизайн и текстове на сайта. Предпочитана платформа: WordPress. Сайтът е едноезичен. Срок за изработка: по договаряне.

💻Ако има специалисти или компания, която би искала да помогне безвъзмездно за довършването на проекта, може да пише на mail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg.

🔗Открий още възможности за доброволчество -> https://burgaslikesyouth.bg/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/.