От тази академична година в Бургас – профилирано обучение, което осигурява комплексна, гъвкава и практическа подготовка за професията на арт мениджъра.

За програмата:

  • дисциплини в областта на PR, рекламата и маркетинга, новите медии, информационно – комуникационните технологии
  • културния мениджмънт и изследванията на културата
  • уеб базираните информационни технологии в системата на съвременното изкуство, съхраняването, презентирането и популяризирането на изкуството в съвременна информационна среда
  • музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини
  • практическо обучение
  • Канидатстване: Онлайн от от 8.00 часа на 28.08.2023 г. до 17.00 часа на 21.09.2023 г.

За връзка с Бургаския филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски”: +359 885985544, info@burgas.uni-sofia.bg.

***

Открий още образователни възможности – https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.