Коалиция за медийна грамотност кани граждански активисти да се включат в програмата за дигитален активизъм на TechSoup Global Network. Програмата е насочена към повишаване на капацитета на гражданските активисти за противодействие на дезинформацията. Тя предоставя възможност на участниците да кандидатстват със собствени проекти срещу дезинформацията за малки грантове в тяхната област. Кандидатстването е индивидуално или със съвместни проекти между няколко участници.
За да кандидатствате: 
изпратете вашата заявка на info@gramoten.li, в която посочвате името си, вашата експертиза и дали сте част от гражданска организация или индивидуален експерт.

Краен срок за кандидатстване: 30 август 2023 г.

За контакти: Кристина Христова, тел.: 0899 817 659.

Какво представлява мрежата за дигитален активизъм?

Програмата за дигитален активизъм има за цел да предостави многостранна подкрепа на организации на гражданското общество и техния персонал в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Основната цел на програмата е да създаде силна мрежа от граждански активисти, обучени да идентифицират дезинформация и да създават решения в отговор на възникващи дезинформационни заплахи в Унгария, България, Румъния, Молдова, Северна Македония, Сърбия и Косово.
В областта на противодействието на дезинформацията програмата се стреми да повиши познанията на участниците по проблемите, свързани с преки заплахи от дезинформация чрез изследване и засилване, способността им да се справят с дезинформацията, да повишат знанията и връзките си в рамките на мрежата.


Какви са ползите от присъединяването към мрежата?

 • Достъп до доклади за дезинформация за конкретни държави, актуализирани на тримесечие;
 • Набор от инструменти за дигитален активизъм – ресурси и презентации за вас, за да увеличите своя опит в областта на противодействието на дезинформацията;
 • Разработване с на съвместен Стратегически документ за изграждане на капацитет, в който членовете на мрежата могат активно да изразяват своите нуждите и подкрепата, която искат да окажат на мрежата;
 • Събития за изграждане на мрежа за дигитален активизъм:
 • – съвместни сесии за създаване на действия в отговор на дезинформация;
 • – обучения по темите, произтичащи от стратегическия документ;
 • – изграждане на капацитет, ноу-хау и устойчивост срещу заплахи от дезинформация;
 • – основа за борба с дезинформацията;
 • – умения за проверка на факти;
 • – цифрова сигурност.

Предвидени общо три срещи за обучения и съвместни действия в период октомври 2023 – октомври 2024.

Какви са моите отговорности като член на мрежата?

 • Да подпишете Меморандума за разбирателство – споразумение за присъединяване към мрежа;
 • Да се регистрирайте се и бъдете в крак с новостите в Hive Mind – център за онлайн обучение за цял свят за активисти и организации, управлявани от програмата за дигитален активизъм на TechSoup Global Network;
 • Да участвате в създаването на стратегически документ, който да очертае нуждите Ви и да участвате в последващите от него три обучения;
 • Да участвате във вътрешния конкурс за избор на проекти, финансиране от фонда за малки грантове към мрежата. 

Мрежата е част от Програмата за дигитален активизъм, поддържана от TechSoup Europe и изпълнявана от Funky Citizens и Коалицията за медийна грамотност.

Вижте още в сайта на Коалиция за медийна грамотност: gramoten.li.

***

Отркийте още любопитни възможности – https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.