Събитието е част от проекта Make your vote, като участието е напълно безплатно

Европейският съюз провежда политики в редица сфери – социална, икономическа, културна и регулаторна, в които действията му са в полза на държавите членки и на обществото. А ето и повече информация за част от областите, в които се концентрират съответните политики:

Правосъдие и основни права: Върховенството на закона е основна ценност на ЕС, изискваща предлагането на ефикасна съдебна защита за всички граждани. Защитата на основните права е основополагаща. Сред тях са правата, свързани с човешкото достойнство, свободата на изразяване и сдружаване, правото на недискриминация, правото на убежище и правото на справедлив съдебен процес.

Иконимика, финанси и евро: Политиките на Европейския съюз в сферата на икономиката и финансите целят да насърчават икономическата стабилност на страните членки, като подпомагат разкриването на нови работни места, стимулират инвестициите, регулират финансовите институции и укрепят ролята на еврото.

Околна среда: Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и недостигът на ресурси са глобални предизвикателста, в чието справяне ЕС разработва своите политики. Европейският зелен пакт си поставя амбициозни цели, сред които: намаляването на емисиите на парникови газове (и окончателното им ограничаване до 2050 г.) Усилията на ЕС в посока опазването на околната среда включват употребата на енергия от възобноваеми източници, модернизиране на индустрията и създаване на кръгова икономика, гарантираща увеличаването на жизнения цикъл на продуктите и минимизирането на вложените ресурси и отпадъците.

Интересно ти е да научиш повече за работата на Европейския парламент, за начина на вземане на решения и как твоят глас да бъде чут? Можеш да го направиш, като участваш в събитието „Граждански дебат за младежи“, което ще се проведе на 21 септември от 13.00 часа в Дома на Европа в София. За да заявиш участието си, е необходимо да последваш няколко лесни стъпки:

  •  Помисли за конкретни въпроси, които би искал/а да зададеш на експерти по младежките въпроси от местните и националните структури (част от тях ще получат отговор на събитието).
  •  Сподели и на приятел, който би искал да се включи.
  •  Направи си reminder още сега и се увери, че няма да пропуснеш дебата. 

* Събитието „Граждански дебат за младежи“ е част от проекта Make your vote и се финансира по програма #CERV, като участието е напълно безплатно.

***

Тук можеш да немериш още добри възможности.