💻Онлайн курсът по европейския проект Re-Peer помага на възрастните в Европа да придобият практически умения, знания и критично мислене, свързани с кръговата икономика и устойчивия начин на живот. 
Онлайн курсът е свободно достъпен на български език и обхваща теми като: 

  • отговорно потребление на технологиите,
  • повторна употреба, рециклиране и ремонт,
  • управление на електронните отпадъци,
  • природосъобразни решения в ежедневиетo.

🔗Включете се сега https://repeerproject.com/bg/