Асоциация „Българска книга“ организира конкурс за концепция и дизайн на рекламна визия и слоган на юбилейното издание на Софийския международен панаир на книгата и XI издание на Софийския международен литературен фестивал.

Конкурсът за рекламни визии и мото на двете събития цели да събере различни концепции и дизайни на ключови визии. Визиите на двете събития трябва да кореспондират помежду си, да имат общи елементи, за да се възприемат като част от общия празник на книгата. Трябва да са балансирани и да се съчетават, но да не са взаимозаменяеми. Всяко събитие носи своя характер, но двете заедно отбелязват празника на книгата и необходимо условие е да се допълват.

Всеки участник може да участва с повече от едно предложение, но не повече от 3 (три); Предложените проекти трябва да включват авторско съдържание; Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. Пълна информация на сайта.

Материалите можете да изпратите до office@abk.bg в срок до 10.09.2023 г. Информация за избора ще бъде публикувана на сайта на Асоциация „Българска книга“, а победителят ще бъде уведомен лично в срок до 22 септември 2023 г.

***

Информация за още конкурси – тук.