Компания: Cargill

Описание: Стажантът ще извършва счетоводни дейности въз основа на нуждите и изискванията на бизнес отделите на компанията в Европа, Близкия изток и Африка. Ще участва и в поддръжката на дейности, като правене на отчети, участие в различни инициативи и т.н.

Изисквания: Нужно е кандидатите да имат поне 3-а или 4-а завършена година по финанси или счетоводство, много добри писмени и устни умения по английски език.

Заплащане и период: Стажът е с продължителност 6 месеца и атрактивна заплата.

Кандидатстване: Подайте своята кандидатура през страницата.