Пълен списък на университетите в Бургас

  • Софийски университет, Филиал Бургас
  • НХА, Филиал Бургас
  • Бургаски свободен университет
  • Бургаски университет „Асен Златаров“