Post Thumb

Ученици от Немската гимназия създадоха нестандартно арт пространство в училището през почивните дни. Така съучениците им днес останаха приятно изненадани.

Дейността бе част от проект, чийто двигател бе Румяна Евстатиева от X а клас, която координираше действията на съученици, учители и ръководство.

Арт пространството е ясно потвърждение за това, че работата по проекти в гимназията по време на иновативната проектна седмица дава вече реални резултати - материализирани идейни решения, инициирани от учениците.

Още снимки

  • 11/06/2018
  • Admin