Post Thumb

Конкурсът се организира от читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник - 11 май - Деня на светите братя Кирил и Методий.

Литературният конкурс „МОРЕ“ включва кратки литературни жанрове - стихотворения и есе. Той е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години.

Партньори: Издателска къща “Знаци” и Регионална библиотека “Пейо Яворов”

Медиен партньор: в. Черноморски фар

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Допускат се за участие само творби на морска тематика.

- Приемат се за журиране:

СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични.

ЕСЕТА - до три броя.

- Произведенията се изпращат на e-mail: chitalishte_km@abv.bg текстов формат - docx и не се връщат.

- В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.

- В отделен файл: име, телефон/GSM и e-mail адрес на автора, копие от лична карта (За удостоверяване годините на автора.Читалището e регистрирано по Закона за защита на личните данни), учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

Краен срок за предаване на творбите 13 април 2018 г.

 

НАГРАДИ

Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща  “Знаци” с творби на наградения автор.

Специална награда - текст за песен. Определя се от композитора Стефан Диомов.

Награда на Регионална библиотека “П.К.Яворов” - Бургас

Освен посочените, за всеки жанр се излъчват по три награди - І, ІІ и ІІІ /парична и предметна награда и грамота/.

Номинираните творби се отпечатват в сборник след всеки две поредни издания на конкурса.

Наградените от журито творби се публикуват във вестник “Черноморски Фар” и в сайта на читалището www.chitalishte-км.org и Facebook: Читалище “Св. Св. Кирил и Методий 1985” - Бургас

На наградените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на наградите.
  • 2018-01-25
  • Admin