Post Thumb

Местната комисия за борба с трафика на хора в Бургас организира обучение на тема: "Предизвикателства по противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет".

Актуалните тенденции в извършването на престъплението "трафик на хора" включват използването на социалните мрежи, сайтовете за запознанства и др. за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите, в частност непълнолетните лица. Децата и непълнолетните са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез Интернет поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на тийнейджърската възраст, предразполагаща към неограничено търсене и осъществяване на контакти и попадане в ситуации на риск.

Обучението е предназначено за професионалисти, работещи в полиция, прокуратура и средни училища за запознаване с актуалните тенденции в престъпленията с деца в интернет, като се разгледат формите и методите на експлоатацията на деца през интернет, онлайн сексуалното изнудване и принуда, както и интернет като средство за набиране на деца с цел трафик и въвличане в проституция.

Ще бъдат обучени 30 професионалисти, работещи в полиция,  Районна прокуратура, учители по информационни технологии и педагогически съветници от средни училища в градовете Бургас, Камено и Средец.

За лектор на обучението е поканен Любомир Тулев - експерт "Кибер сигурност" към АМАТАС ЕАД.

Обучението ще се състои на 21 февруари /сряда/ от 09.00 до 16.00 часа в зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино".

 

За повече информация: Росица Янева - Секретар на МКБТХ - Бургас - тел: 0885 532 692.
  • 2018-02-20
  • Admin