Post Thumb

Да бъде увеличен броят на учителите или възпитателите в детските градини поискаха родителите на среща с кмета Димитър Николов и заместника му Йорданка Ананиева - за групите с над 25 деца в тях. Други родители предложиха намаляване броя на децата в групите, но при следващ прием тази мярка ще остави над 200 деца неприети в детските заведения.

През последните години Община Бургас е инвестирала средства в строителството на 12 детски градини, като тази година ще бъдат открити три - в к-с "Меден рудник", филиала на "Ханс Кристиян Андерсен" в "Лазур" и в кв. "Черно море".

"Въпреки че строим непрекъснато, всички детски градини са пълни, а свободните помещения са изключително малко", обясни Йорданка Ананиева. Тя допълни, че вариантите са два: или назначаването на допълнителен екип в големите групи, или ограничаване кардинално на приема до 25 деца в група, което ще остави неприети деца.

Казусът ще бъде обсъден от новосформирана вчера родителска група, която ще излезе с предложение по темата.

Много от родителите заявиха, че таксите в детските градини трябва да бъдат увеличени, като от една страна това ще даде възможност на директорите да назначават допълнително възпитатели и учители, а от друга - ще мотивира родителите, които са записали децата си в детска градина и заемат място по списък, но ги водят рядко, да ги отписват и така да освобождават място за други деца. Част от родителите отчетоха факта, че често списъчният състав в групите се различава от реално посещаващите детска градина, но това не дава възможност да бъдат приети нови деца.

Повечето от родителите категорично изразиха позитивната си оценка за работата на учителите и възпитателите в детските градини на децата им, както и от материалната база.

"Радвам се да чуя толкова положителни мнения за бургаските учители и възпитатели, както и за условията, в които се учат и отглеждат децата на Бургас", каза кметът Димитър Николов.

Мнозинството от участниците в срещата изразиха опасения от поставянето на видеонаблюдение. Някои поискаха камери в общите части, но не и в стаите, други се обявиха категорично против. Имаше участници, които изразиха съгласие да има камери в занималните, но не и в останалите стаи. Изразиха се и мнения, които подкрепиха видеонаблюдението при ясно определени правила за достъп до записите. Беше изказано положително мнение от родител на дете в детска градина с действащо видеонаблюдение.

От думите на кмета Димитър Николов стана ясно, че видеонаблюдение ще бъде монтирано единствено при пълно съгласие на родители и учители в съответните детски градини.

"Ако едната страна не е съгласна, ще се стигне до конфликти, а от това ще пострада качеството на обучение и възпитание на децата", допълни Николов.

Родителите подкрепиха идеята за поставянето на табели в дворовете на детските градини, които ограничават достъпа на външни лица през почивните дни.

Някои от участниците в срещата предложиха програма за работа на психолози в детските градини, които да имат часове както с децата, така и с учителите и родителите.

Родителите дискутираха и темата за работа с деца със специални потребности в градината, както и за такива с по-агресивно поведение. Участници в срещата отчетоха като проблем, че част от родителите отказват да признаят или да различават поведенчески проблеми, които имат децата им и по този начин пречат за ранната диагностика на такива случаи.

"Ако родителят не осъзнае проблема, няма как да се намеси ресурсен учител и да се постави диагноза", каза родител - участник в срещата, който е детски психолог.

На срещата бяха обсъдени теми, свързани със заниманията на децата на открито, както и нови форми за обучение.

Родителите се включиха в пет работни групи, които ще работят по няколко теми: сигурност в детските градини, програми за работа с агресивни деца или деца със специални потребности, здравословно хранене, брой на децата в детските градини, иновативни програми за обучения и възпитание.

Предложения по темите на работните групи могат да се изпращат от родителите на електронната поща на дирекция "Образование" към Община Бургас, както и на заместник - кмета Йорданка Ананиева.
  • 2018-02-23
  • Admin