Post Thumb

Кампанията "Аз и Ти За Едно" за талантливите деца на Бургас стартира преди повече от месец и има за цел да подпомогне надарени деца в областта на изкуството, науката и спорта. 

В момента тече първият етап в подкрепа на изявени деца в сферата на изкуството. Всички, желаещи да се включат, могат да изпратят своите документи до средата на декември на електронен адрес:

azitizaedno@tria.bg

Децата, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа от кампанията, трябва да отговарят на следните критерии:

1.      Да учат и живеят на територията на Бургаска област;

2.      Да са ученици от 1 до 12 клас;

3.      Да имат отличия от международни форуми, конкурси и олимпиади.

В периода на кампанията ще бъдат подпомогнати 9 деца, по 3 от всяка област, чрез стипендии от по 900 лв.

Всеки период на набиране на кандидатури в определена сфера ще продължи 3 месеца, като се започне от изкуство, следвано от науката и спорта.

Победителите ще бъдат теглени на лотариен принцип в края на всеки триместър в съответната сфера.

Изплащането на стипендиите ще се осъществява в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път в посочена банкова сметка от родител/настойник на кандидата, в случай на непълнолетие, или на лична банкова сметка при навършилите 18 години.

Необходими документи за кандидатстване:

1.    Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

2.    Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

3.    Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;

4.    Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

5.    Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната спортна федерация.

 

Повече за кампанията може да прочетете в сайта www.triacitycentre.com или във фейсбук страницата на търговския център Tria City Centre Burgas.
 • 2017-11-15
 • Admin