Post Thumb

НЕГ "Гьоте" ще представи своят опит в развитието и прилагането на иновативни практики в образователния процес пред представители на други училища.

Иновативната практика на НЕГ "Гьоте" е една от най-мащабните иновации в България. Тя има няколко аспекта, като единот тях е провеждане на проектна седмица в цялото училище, през която да бъдат изработени и представени проектни продукти от 4 випуска, под ръководството на екипи от учители от различни предметни области.

Вече четири училища от регион Бургас са заявили писмено желание да въведат елементи от иновацията на Немската гимназия.

РУО Бургас също  включи разпространяването на опита на НЕГ в семинара за иновации, добри практики и технологии за овладяване на ключови компетентности по природни науки, проведен на 09.02.2018г. чрез презентация на г-жа Р. Тодорова, старши учител по биология и дравно образование и химия и опазване на околната среда.

В организацията на проектната седмица в НЕГ се включиха  общо 48 преподаватели и 700 ученици.

Представители на фирма "Съдърланд" също се присъединиха към практиката като работиха по реален казус с група ученици. От техният пример бе заинтригувана и друга фирма"Кул травел", която прояви интерес да се вкючи в работата при следващата проектна седмица.Учениците имаха възможност да избират от проектите, които се предлагаха по випуски. 
  • 2018-02-13
  • Admin