Post Thumb

Екипът на Центъра за кариерно ориентиране предлага и безплатни индивидуални консултации, по време на които учениците имат възможност да попълнят въпросник за професионално ориентиране, да открият своите силни страни, индивидуални качества и области за развитие.

Дейностите са част от предлаганата нова услуга "кариерно консултиране" от Центъра за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР-Бургас/, в рамките на която кариерните консултанти оказват съдействие на учениците, за да вземат решение за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си.

До момента Центърът за кариерно ориентиране проведе няколко информационни срещи с представители на бургаските университети, в помощ на учениците от средните училища, профилираните и професионалните гимназии.

Дванадесетокласниците получиха полезна информация относно подготовката, приема и условията за кандидатстване. Организираха се и посещения в Колеж по туризъм, който е част от университет "Проф. д-р Асен Златаров". Кандидат-студентите имаха възможност да разгледат материалната база и лабораториите, и да се запознаят на място със специалностите, които предлага учебното заведение.

Информационните срещи преминаха при силен интерес и помогнаха на кандидат-студентите да вземат най-правилното решение за тяхното образование и бъдеща реализация.

 

За безплатните индивидуални консултации е необходимо желаещите родители и ученици да заявят предварително час на някой от следните телефони: 056 825 809 и 0885 985 433.
  • 2018-03-07
  • Admin