Post Thumb

Ново мащабно ученическо състезание по програмиране ще се проведе на 17 май в Бургас. То се казва "CODE@BURGAS" и се организира от направление "Информатика и компютърни науки" към Център по информатика и компютърни науки при Бургаски свободен университет в партньорство с Община Бургас.

Форматът e иновативен за ученическите състезания по програмиране като използва електронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране, наречена SPOJ и достъпна на официалния сайт на адрес: https://spoj.bfu.bg

Амбицията на организаторите през следващата година състезанието да бъде включено в програмата на националните олимпиади и състезания за ученици на Министерството на образованието и науката като по този начин Бургас ще затвърди авторитета си на средище на информационните технологии и ще заеме своето полагаемо място в календара от ИТ събития. 
  • 14/02/2019
  • Admin