Post Thumb

Пет работни групи от родители на ученици в бургаските училища ще предлагат промени в наредбите и правилниците и ще подпомагат дейността на Община Бургас в сферата на образованието.

Това решиха участниците в новосформирания родителски съвет към Кмета на Община Бургас.

Родителите излъчиха свои представители, които ще работят по темите: "Сигурност и охрана", "Програми за превенции и преодоляване на агресията", "Здравословно хранене", "Материална база" и "Добри образователни практики".

"За нас е важно вие, родителите, освен да споделите проблеми в училищата на вашите деца, да се включите реално в контрола и проверките, които ние извършваме в няколко направления. В Бургас работят компетентни и обичащи децата преподаватели и аз бих искал ние с вас да сме хората, които ще се опитаме да подпомогнем дейността им. Ще приемем всяко конструктивно предложение, което цели да се създадат още по-добри условия за бургаските ученици", каза при откриването на срещата кметът Димитър Николов.

Заместник кмета по образование и култура Йорданка Ананиева представи пред родителите справка за наличната система за видеонаблюдение, охрана и пропускателен режим в 48- те училища в общината.

Родителите дискутираха теми, свързани с необходимостта от въвеждане на мерки за работа с по- агресивни деца, с подобряване на пропускателния режим в училищата и по- висок контрол през почивните дни на достъпа до училищните дворове на външни лица.

Работните групи ще направят предложения за въвеждането на единни изисквания за охрана и достъп до учебните заведения. Родителите ще предложат и допълнителни мерки към вътрешните правилници на училищата, които ясно да дефинират правата, но и задълженията на учениците, както и санкциите и наказанията, които да им бъдат налагани при неизпълнение на задълженията им, при лоша дисциплината или други провинения.

В община Бургас няма да се намалява броя на учениците в паралелките, а ще се търси помощта на държавата за строителството на нови училища, стана ясно още от срещата. Кметът Николов е изпратил писмо до Министерството на образованието, в което се аргументира необходимостта от нов сграден фонд, като терените вече са определени.

Родителите предложиха да се поставят табели на оградите на училищните дворове, които да ограничават достъпа на външни лица, както и на домашни любимци.

Сред предложенията бяха и инициирането на законодателни промени, с които да се въведе конкурсно начало за директори на училища като основен критерий при избора да бъде концепция за развитие на съответното учебно заведение.

Участници в срещата подадоха сигнали за лошо осветление около няколко училища и пешеходни пътеки, други поискаха нови спортни игрища. До дни в три от училищата ще бъдат направени проверки на договорите на фирмите, осигуряващи столовото хранене. До края на март в повечето бургаски училища ще се въведе електронна услуга на сайта на община Бургас, чрез която родителите да избират менютата за хранене на децата си в училищните столове.

Родителите ще работят по изработването на програма за работа с агресивни деца и ще предложат ограничаване на търговията с енергийни напитки в павилионите около учебните заведения и на нездравословните храни в бюфетите в самите училища. Работните групи ще дискутират и темата с тежестта на ученическите раници и ще направят предложения за решаване на проблема.

На срещата се чуха и различни мнения за новата наредба за прием на децата в първи клас. Тя подлежи на обсъждане и предложения по нея могат да се правят преди окончателното й приемане от Общинския съвет.

Предложения по темите на работните групи могат да се изпращат от родителите на електронната поща на дирекция "Образование" към Община Бургас, както и на заместник кмета Йорданка Ананиева.

Днес кметът Димитър Николов ще се срещне и с родители на деца от яслите и детските градини на територията на Община Бургас, които също ще поставят проблеми и ще се включат в работни групи.
  • 2018-02-22
  • Admin