Post Thumb

Дирекция ”Бюрото по труда” в град Бургас започна прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по следните  професии и специалности: „Готвач”, „Барман – сервитьор”, Продавач – консултант, Оператор на компютър, Заварчик, „Хлебар – сладкар”, „Камериер”, „Организация на хотелиерството”, „Ресторантьор”, „Социален асистент – подпомагане на деца”, „Работник в заведение за хранене и развлечения”, „Организатор в туризма и свободното време”.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по КК5  – „Умение за учене” или КК6 – „Обществени и граждански компетентности”.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: безработни  младежи до 29г., продължително безработни лица, лица над 50 г. , безработни лица без професионална квалификация или с не търсена на пазара на труда квалификация, неактивни лица, желаещи да работят.

Курсовете ще се проведат в периода март – май.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Бургас.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проекти, включени в НПДЗ 2018г., реализирани от Агенцията по заетостта в партньорство с ъс социалните партньори. В рамките на съответния проект на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.
  • 2018-03-07
  • Admin