📚 🖋️За 12-а поредна година Център Амалипе обявява ученически конкурс. Тази година темата му е „Моето мнение има значение за обединена Европа“.

„Ние вярваме, че младите хора могат да допринесат за обединението и напредъка на Европа със своите идеи и виждания. Младежите имат ключова роля в формирането на бъдещето на европейското ни обществото и затова искаме техните мнения и предложения да бъдат чути. Скъпи младежи, точно тук и сега вашето мнение има значение! Сигурни сме, че обменът на идеи и виждания между учениците от различни училища и региони може да допринесе за по-добро разбиране на предизвикателствата и възможностите пред Европа”, посочват от „Амалипе”.

✨Целта на конкурса е да насърчи учениците да изразят своите мнения относно европейските ценности и как те кореспондират с техните ежедневни предизвикателства и мечти.

📌Темата на конкурса е „Моето мнение има значение за обединена Европа“. Продуктите, с които учениците кандидатстват, трябва да обхващат теми като гражданско участие, информирано упражняване на правото на глас в България и Европа, защита на правата на малцинствата в Европа, борба срещу дискриминацията и омразата на национално и европейско (международно) ниво. 

📜Целта на конкурса е да провокира младежите да създадат послания по темата, показвайки своите нагласи, мотивация, умения и знания за демократичните процеси и участие в обединена Европа. Творбите могат да бъдат представени чрез изображения, видео или текст. Те трябва да бъдат оригинални, достъпни и провокативни, за да привлекат вниманието на връстниците. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е  да бъдат съпроводени от декларация за авторство и декларация/декларации за лични данни.

✅Могат да участват ученици от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина. Отличените участници ще се включат в инициативата на Център Амалипе „Посланик на толерантността“  и ще имат възможност да заемат високи постове и дипломатически мисии в държавата.

🔗Научете как да участвате в конкурса >> https://amalipe.bg/konkurs-amalipe-2024/.