🤩 Откриваме Младежкия международен център!!! 🎉
🎊 Елате за официалната церемония на 19 – ти декември, вторник в 14:00 ч. и останете за младежкото изложение и за концерта!
🎤 Наско Колев и Боро Първи ще взривят Меден рудник, а преди тях в 17:30 започват Black Style, Countdown, ДЮН, Студио 29, Паола Йорданова, Жаклин Костадинова, Александра Иванова и Ния Стоянова!
❤️ Очакваме ви на адрес: ж.к. Меден рудник, ул. „Ангел войвода“ №15! Ще съдействаме на всички, които искат да присъстват!

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.