🇨🇭Швейцарската научна фондация удължава срока за кандидатстване по PROMYS до 29 февруари 2024 г. Разширен е и кръгът на допустимите кандидати, като вече могат да кандидатстват и млади изследователи, които са в период от 2 до 7 години след защитата на докторска дисертация, съобщиха от МОН.

🧪Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в ЕС или в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България.

📌Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат подадени от един кандидат и да бъдат подкрепени от приемащата институция в България. Такива могат да бъдат всяко висше училище или научна организация, които юридически и географски се намират в България и имат акредитация от НАОА за обучаване на докторанти, както и доказан опит в международни изследвания на високо ниво.

🖋️Приемащата институция трябва да осигури писмо за подкрепа на кандидатстващия, както и подходящи условия младият учен самостоятелно да ръководи изследванията си и да управлява финансирането им до края на проекта.

🔗Повече информация относно критериите и процедурата за кандидатстване можете да намерите ТУК